Keratin

Thông tin chính thức từ CosIng

All Functions: hair conditioning, skin conditioning
Description: keratins. natural, fibrous proteins occurring in vertebrates. they contain all of the common amino acids and are characterized by high cystine content
CAS #: 68238-35-7 | EC #: 269-409-1

Thông tin nhanh về Keratin

Keratin (chất sừng) là một loại protein có trong tóc, lông, móng, hay mô tế bào tượng tự từ động vật.