Hydrolyzed Rice Protein

Hydrolyzed Rice Protein

Hydrolyzed Rice Protein là thành phần bao gồm các amino acid, peptide và protein thu được từ quá trình thủy phân Protein từ gạo bằng acid, kiềm hoặc enzyme.

Nguồn tham khảo

https://incidecoder.com/ingredients/hydrolyzed-rice-protein


Chia sẻ:

[post-views]

Đánh giá cho bài viết

Viết một bình luận