Hydrolyzed Milk Protein

Hydrolyzed Milk Protein

Hydrolyzed Milk Protein là protein với thành phần chủ yếu bao gồm amino acid, peptide và protein thu được từ quá trình thủy phân Protein từ sữa bằng Acid, kiềm hoặc enzyme.

Nguồn tham khảo

https://incidecoder.com/ingredients/hydrolyzed-milk-protein

 


Chia sẻ:

[post-views]

Đánh giá cho bài viết

Viết một bình luận