Hexylene Glycol

Hexylene Glycol

Hexylene Glycol có đặc tính tương tự như các glycol khác, nó là một thành phần trợ giúp được sử dụng như một dung môi hoặc để làm mỏng các công thức dày và làm cho chúng dễ tán hơn.

Hexylene Glycol cũng là một phần của hỗn hợp chất bảo quản có tên Lexgard® HPO, nơi nó giúp tăng hiệu quả của chất bảo quản IT-preservative, Phenoxyethanol.

Nguồn tham khảo

https://incidecoder.com/ingredients/hexylene-glycol


Chia sẻ:

[post-views]

Đánh giá cho bài viết

Viết một bình luận