Glucosyl Ceramide

Glucosyl Ceramide

Glucosyl Ceramide là một glycosphingolipid (một nhóm lipid và là một phần cấu tạo của thành tế bào) chính được tìm thấy trong thực vật và động vật.


Chia sẻ:
Đánh giá cho bài viết

Viết một bình luận