Ceramide 4

Ceramide 4

Ceramide 4 (đã không còn được sử dụng nữa) là sphingolipid n-acyl hóa có cấu trúc erythro thường tuân theo công thức, trong đó m có giá trị nằm trong khoảng từ 13 đến 27, trong đó gốc acyl có thể bão hòa hoặc đơn chất không bão hòa và n có giá trị khác nhau từ 10 đến 16.

Ceramide 4 có cấu trúc tương tự như Ceramide 5 nhưng các axit hydroxy acyl hóa trong ceramide 4 thường ngắn hơn so với ceramide 5.

Ceramide 4 ban đầu được phát triển vào năm 1997 và được chỉ định ngừng hoạt động vào năm 2014.


Chia sẻ:

[post-views]

Đánh giá cho bài viết

Viết một bình luận