Brassica Alba Oil

Thông tin nhanh về Brassica Alba Oil

Brassica Alba Oil là chiết xuất hạt mù tạt. Thành phần này hiện chưa phải thành phần được liệt kê chính thức trong danh sách INCI-standard

DMCA.com Protection Status