Cocamide DEA

Cocamide DEA

Cocamide DEA là một chất làm sạch có tác dụng chính đóng vai trò hỗ trợ rất tốt bên cạnh các chất làm sạch (anion) khác và hoạt động như một chất tăng cường tạo bọt và tạo độ nhớt tuyệt vời.

Nhược điểm của Cocamide DEA là nó có thể chứa dư lượng Diethanolamine, một amin thứ cấp được biết là nguồn tiềm ẩn của nitrosamine có hại. Tuy nhiên, Cocamide DEA được coi là an toàn khi được sử dụng trong mỹ phẩm, và ngành công nghiệp mỹ phẩm đang tích cực xem xét các giải pháp thay thế và thành phần này ngày càng ít được sử dụng hơn.

Nguồn tham khảo

https://incidecoder.com/ingredients/cocamide-dea


Chia sẻ:

[post-views]

Đánh giá cho bài viết

Viết một bình luận