Dicetyldimonium Chloride

Dicetyldimonium Chloride

Dicetyldimonium Chloride là một hợp chất amoni bậc bốn có nguồn gốc từ dầu hạt cải, đây là một chất có tac dụng làm sạch, hoạt động bề mặt/tẩy rửa, nhũ hóa, chống tĩnh điện và làm mềm. Thường được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc tóc.

Nguồn tham khảo

https://www.naturallycurly.com/curlreading/curl-products/cetrimonium-chloride-5-more-surfactants-curly-hair-actually-loves-si

https://incidecoder.com/ingredients/dicetyldimonium-chloride


Chia sẻ:

[post-views]

Đánh giá cho bài viết

Viết một bình luận