Hydrogenated Vegetable Oil

Thông tin chính thức từ CosIng

All Functions: emollient, skin conditioning
Description: oils, vegetable, hydrogenated
CAS #: 68334-28-1 | EC #: 269-820-6

Thông tin nhanh về  Hydrogenated Vegetable Oil

Hydrogenated Vegetable Oil là sản phẩm thu được từ hydro hoá dầu lấy từ thực vật; trong mỹ phẩm có tác dụng làm mềm.