Oryza Sativa Leaf/​Stem Extract

Oryza Sativa Leaf/​Stem Extract

Oryza Sativa Leaf/​Stem Extract là chiết xuất từ lá và thân cây Lúa (Oryza Sativa, là loài thực vật thuộc chi Lúa (Oryza) họ Hòa thảo (Poaceae). Đây chính là cây lúa thuần chủng nuôi trồng lấy gạo ăn hàng ngày mà chúng ta đã biết).

Nguồn tham khảo

https://incidecoder.com/ingredients/oryza-sativa-leaf-stem-extract