Oryza Sativa Bran Oil Extract

Oryza Sativa Bran Oil Extract

Oryza Sativa Bran Oil Extract là dầu thực vật chiết xuất từ cám gạo – cây Lúa (Oryza Sativa, là loài thực vật thuộc chi Lúa (Oryza) họ Hòa thảo (Poaceae). Đây chính là cây lúa thuần chủng nuôi trồng lấy gạo ăn hàng ngày mà chúng ta đã biết).

Nguồn tham khảo

https://incidecoder.com/ingredients/oryza-sativa-bran-oil-extract