Nhũ hóa

Nhũ hóa (emulsifying) là công dụng của một số thành phần (Chất nhũ hóa) có tác dụng hòa trộn những thành phần vốn không có khả năng tan trong nhau (ví dụ điển hình là nước và dầu) để tạo ra một hỗn hợp đồng nhất.

Nếu không có chất nhũ hóa, các loại mỹ phẩm sẽ bị phân tách thành hai phần nước và dầu riêng biệt với nhau.