Micrococcus Lysate

Thông tin chính thức từ CosIng

All Functions: skin conditioning
Description: product of the controlled lysis of micrococcus species

Thông tin nhanh về Micrococcus Lysate

Micrococcus Lysate là phân giải vi khuẩn thuộc chi Micrococcus (chi đơn cầu khuẩn).