Maltodextrin/​Vp Copolymer

Thông tin chính thức từ CosIng

All Functions: film forming
Description: maltodextrin/vp copolymer is a copolymer of maltodextrin and vinyl pyrrolidone.
CAS #: 1323833-56-2
Chemical/IUPAC Name: Maltodextrin, Polymer With 1-Ethenyl-2-Pyrrolidinone