Lawsonia Inermis Flower/​Fruit/​Leaf Extract

Thông tin chính thức từ CosIng

All Functions: hair dyeing, masking
Description: lawsonia inermis flower/fruit/leaf extract is an extract of the dried flowers, fruit and leaves of the henna, lawsonia inermis l., lythraceae
CAS #: 84988-66-9 | EC #: 284-854-1

Thông tin nhanh về Lawsonia Inermis Flower/​Fruit/​Leaf Extract

Lawsonia Inermis Flower/​Fruit/​Leaf Extract là chiết xuất từ hoa, quả, và lá Lawsonia inermis (cây móng tay, còn gọi là cây lá móng taycây thuốc mọimóng tay nhuộmlá mónglựu mọithuốc mọi lá lựuchỉ giáp hoaphương tiên hoa, hay tán mạt hoa; một loài thực vật có hoa thuộc chi Lawsonia trong họ Bằng lăng); trong mỹ phẩm có tác dụng làm đặc.

Nguồn tham khảo

https://vanspa.vn/tu-dien-my-pham/lawsonia-inermis-flower-fruit-leaf-extract

https://incidecoder.com/ingredients/lawsonia-inermis-flower-fruit-leaf-extract