Khử kim loại

Khử kim loại (chelating) là tính năng có trong một số thành phần của mỹ phẩm được định nghĩa là chất có khả năng làm bất hoạt các ion kim loại có trong mỹ phẩm.

Các thành phần có chức năng khử kim loại có khả năng phản ứng với các ion kim loại (thường có trong nước) và giúp cho công thức mỹ phẩm hoạt động ổn định, không bị biến đổi bởi những tác động của những ion kim loại trên.

Viết một bình luận