Hydrolyzed Oat Protein

Hydrolyzed Oat Protein

Hydrolyzed Oat Protein là chất lỏng (thành phần chủ yếu là protein) thu được từ quá trình thủy phân Protein có trong Yến mạch (Oat) giúp chúng có khả năng hòa tan trong nước tốt hơn.

Nguồn tham khảo

https://incidecoder.com/ingredients/hydrolyzed-oat-protein

Viết một bình luận