Disodium Cocoamphodipropionate

Thông tin chính thức từ CosIng

All Functions: cleansing, foam boosting, hair conditioning, hydrotrope, skin conditioning, surfactant
Description: beta-alanine, n-(2-aminoethyl)-n-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-, n-coco acyl derivs., disodium salts
CAS #: 68411-57-4 | EC #: 270-131-8

Thông tin nhanh về Disodium Cocoamphodipropionate

Disodium Cocoamphodipropionate là ột chất làm sạch nhẹ có cấu trúc lưỡng tính nghĩa là phần đầu của nó chứa cả phần tích điện dương và phần tích điện âm (chất hoạt động bề mặt phổ biến nhất là anion có phần đầu mang điện tích âm).

Về mặt hóa học, nó rất giống với Disodium Cocoamphodiacetate nhưng được sử dụng phổ biến hơn, mặc dù nó không hoàn toàn nhẹ như loại thuốc đó. Khi được kết hợp với chất hoạt động bề mặt anion, nó vẫn giúp giảm khả năng kích ứng và cải thiện khả năng tạo bọt.