Cocamidopropylamine Oxide

Thông tin chính thức từ CosIng

All Functions: cleansing, foam boosting, hair conditioning, hydrotrope, surfactant
Description: amides, coco, n-[3-(dimethylamino)propyl], n-oxides
CAS #: 68155-09-9 | EC #: 268-938-5/931-324-9

Thông tin nhanh về

Cocamidoproylamine Oxide được sử dụng trong công thức của dầu gội đầu, thuốc nhuộm và màu tóc, và các sản phẩm tóc khác, cũng như các sản phẩm tắm và chăm sóc da với khả năng hoạt động bề mặt và tẩy rửa.