Cocamide MEA

Thông tin chính thức từ CosIng

All Functions: emulsifying, emulsion stabilising, foam boosting, surfactant, viscosity controlling
Description: amides, coco, n-(hydroxyethyl)
CAS #: 68140-00-1 | EC #: 268-770-2

Thông tin nhanh về Cocamide MEA

Cocamide MEA là một chất làm sạch có tác dụng chính là thêm độ nhớt và bọt vào các công thức làm sạch. Về mặt hóa học, nó giống như Cocamide DEA và có các đặc tính tương tự