Carica Papaya Seed Oil

Thông tin chính thức từ CosIng

All Functions: humectant, skin conditioning
Description: carica papaya seed oil is the oil expressed from the seeds of the papaya, carica papaya l., caricaceae
CAS #: 84012-30-6 | EC #: 281-675-0

Thông tin nhanh về Carica Papaya Seed Oil

Carica Papaya Seed Oil là dầu ép từ hạt Carica papaya (đu đủ; một loài thuộc chi Carica trong họ Đu đủ); trong mỹ phẩm có tác dụng dưỡng ẩm/hút ẩm.

Nguồn tham khảo

https://incidecoder.com/ingredients/carica-papaya-seed-oil