Astrocaryum Murumuru Seed Butter

Chức năng:

Thông tin chính thức từ CosIng

All Functions: emollient, skin conditioning
Description: astrocaryum murumuru seed butter is the oily fat obtained from the seeds of astrocaryum murumuru, arecaceae
CAS #: 356065-49-1;906350-19-4

Thông tin nhanh về Astrocaryum Murumuru Seed Butter

Astrocaryum Murumuru Seed Butter là bơ thu được từ hạt Astrocaryum murumuru (một loài thực vật có hoa thuộc chi Astrocaryum trong họ Cau); trong mỹ phẩm có tác dụng làm mềm.

Nguồn tham khảo

https://vanspa.vn/tu-dien-my-pham/astrocaryum-murumuru-seed-butter

https://incidecoder.com/ingredients/astrocaryum-murumuru-seed-butter