Althaea Officinalis Leaf/​Root Extract

Chức năng:

Thông tin chính thức từ CosIng

All Functions: emollient
Description: althaea officinalis leaf/root extract is an extract of the dried leaves and roots of the marsh mallow, althaea officinalis l., malvaceae
CAS #: 73049-65-7 | EC #: 277-254-6

Thông tin nhanh về Althaea Officinalis Leaf/​Root Extract

Althaea Officinalis Leaf/​Root Extract là chiết xuất từ lá và rễ của Althaea officinalis (một loài thực vật có hoa thuộc chi Althaea trong họ Cẩm quỳ); trong mỹ phẩm có tác dụng làm mềm.